Πρόγραμμα αγώνων

Το πρόγραμμα αγόνων του 2013 μπορεί να ανακτηθεί απο εδώ σε μορφή PDF

 
 
Designed by Stamatis Kekes (c) 2011 for shooting club Epsilon