Εγγραφή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  • 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΕΡΓΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2725
  • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΟΕ
  • ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 
 
Designed by Stamatis Kekes (c) 2011 for shooting club Epsilon